ÄNDAMÅL

Stiftelsen Skogsudden har till uppgift att förvalta stiftelsens tillgångar och till stiftelsen inflytande medel samt använda dem för sociala ändamål till fromma för destinatärerna. Sådana sociala ändamål, som avses i första stycket, är t. ex. understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning eller studiestipendier, anskaffande av semesterhem eller beredande av semestervistelser, uppförande av lokaler för förenings- och ungdomsverksamhet vid bolagen samt understöd till förbättrande av levnads- och bostadsförhållanden, särskilt inom mera avlägsna skogsbygder. Destinatärerna skall vara följande tjänstemän: Tjänstemän tillhörande Stora Skogs förvaltningar med verksamhet inom Värmlands och Dalslands landskapsgränser. Tjänstemän tillhörande Stora Billerud AB, division Skoghall Tjänstemän tillhörande Eka-Nobel Skoghall AB, Skoghall Tjänstemän tillhörande Metsä-Serla Chemicals AB, Skoghall Tjänstemän tillhörande Stora Billerud Pacsac AB, Skoghall Med tjänstemän avses i dessa stadgar tjänstemän som inte är arbetsledare och kontorsansällda. Ändamålet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 2001-09-11: Destinatärerna skall vara följande tjänstemän: Tjänstemän tillhörande Stora Enso Skogs förvaltningar med verksamhet inom Värmland och Dalslands Landskapsgränser Tjänstemän tillhörande Stora Enso Packaging Boards, Skoghalls Bruk, Skoghall Tjänstemän tillhörande Akzo-Nobel Base Chemicals AB, Skoghall Tjänstemän tillhörande Noviant AB, Skoghall Ändamålet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 2011-02-16: Destinatärerna skall vara följande tjänstemän: Tjänstemän tillhörande Stora Enso Skogs förvaltningar med verksamhet inom Värmland och Dalslands landskapsgränser Tjänstemän tillhörande Stora Enso Packaging Boards, Skoghalls Bruk, Skoghall Tjänstemän tillhörande Akzo-Nobel Base Chemicals AB, Skoghall Ändamålet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 2012-08-29: Destinatärerna skall vara följande tjänstemän: Tjänstemän tillhörande Stora Enso Skogs förvaltningar med verksamhet inom Värmland och Dalslands lanskapsgränser Tjänstemän tillhörande Stora Enso Packaging Boards, Skoghalls Bruk, Skoghall

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skogsudden
Organisationsnummer:872800-1994
Adress:
  • StoraEnso
  • Norrgårdsgatan 9
  • 686 35 SUNNE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 809 794 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS