ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta och vårda stiftelsens samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten.Stiftelsen skall i huvudsak fullgöra regionala arbetsuppgifter inom den skogsmuseala verksamheten. Härmed avses insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning vad beträffar skogsbruket och flottningen samt i anslutning därtill bedriven information och pedagogisk verksamhet med inriktning på skola, föreningsliv o s v.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele
Organisationsnummer:895400-6659
Adress:
  • Box 176
  • 921 33 LYCKSELE
Telefonnummer:0950-37945
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:198 876 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS