ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att för Föreningen Skogsindustriernas medlemmar bedriva och befordra teknisk-vetenskaplig forskning, utrednings- och utvecklingsarbete rörande massa- och pappersindustrins miljöfrågor.Stiftelsen kan för fullföljandet av sitt ändamål träffa överenskommelse om överlåtelse av tillgångar och om disposition av mottagna medel genom lämnande av anslag till annan stiftelse, institution eller företag, som med tillgångarna och medlen bekostar verksamhet inom ramen för stiftelsens ändamål.Kostnaderna för forskningsarbetet skall täckas genom bidrag från medlemmar i Föreningen Skogindustrierna. Stiftelsen skall kunna mottaga bidrag från andra företag eller organisationer, varvid det ankommer på styrelsen att besluta,huvuvida erbjudna bidrag skall mottagas av stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning
Organisationsnummer:802006-7792
Adress:
  • Box 55525
  • 102 04 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7627246
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS