ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samlingarna skola till bevarandet av Kungl. Skånska Husarregementets, Kronprinsens Husarregementes och Kungl. Skånska Kavalleriregementets traditioner och minnet av dem sammanhålles som en enhet och vara uppställda på lämplig plats, som ställes till stiftelsens förfogande. Fonderna skola bekosta minneshyllning till avlidna officerskamrater, samt möjliggöra samlingarnas underhåll och bevarande. De skola bidraga till att samla förutvarande Skånska Kavalleriofficeraretill möten på den ort, där samlingarna är uppställda samt betala av styrelsen beslutade omkostnader. Då behov ej föreligger för avkastningens disposition enligt ovan skall den kapitaliseras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skånska Kavalleriregementets officerskårs samlingar och fonder
Organisationsnummer:843000-3262
Adress:
  • Ulf Nordström
  • Blåeldsvägen 31
  • 246 51 Löddeköpinge
Telefonnummer:046-776276
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:588 616 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS