ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning inom de företagsekonomiska områdena och särskilt beträffande internationellt företagande. Även forskning inom angränsande ämnesområden skall kunna stödjas. Ett av de primära målen för att främja vetenskaplig forskning blir att inrätta en professur i internationellt företagande. Anslag och/eller stipendier skall kunna utdelas till enskilda personer, forskningsgrupper eller institutioner för planering och genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt inom givna ämnesområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen skånska företags fond för professur i internationellt företagande
Organisationsnummer:802478-5456
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS