ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att omhändertaga de medel, som för understödsändamål tilldelas stiftelsen från Sveriges Livsmedelshandlareförbunds stiftelse ”Stickan” samt av dess medel utdela understöd till behövande gamla och/eller sjuka f.d. köpmän inom Skåne-Blekinge Livsmedelshandlareförbunds verksamhetsområde, vilka bedrivit detaljhandel inom livsmedel- eller lanthandelsbranscherna, ävensom åt deras änkor och minderåriga barn samt i andra hithörande, ömmande fall.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skåne-Blekinge Livsmedelshandlareförbunds fond Solstickan
Organisationsnummer:846003-0094
Adress:
  • Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet
  • 103 29 Stockholm
Telefonnummer:010-4718500
E-post:maria.ostrom@svenskhandel.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:298 560 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS