ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att som ägare till aktier i Norra Västerbotten Tidningsaktiebolag, Skellefteå, dels medverka till att trygga fortsatt utgivning av Norra Västerbotten som en ortstidning för Västerbottens och Norrbottens län med en redigering ilinje med tidningens frisinnat-liberala, nykterhetsvänliga och drogfria traditioner, dels medverka till att nämnda traditioner kommer till uttryck genom annan av tidningsaktiebolaget bedriven verksamhet på mediaområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skelleftepress
Organisationsnummer:894700-7046
Adress:
  • Box 58
  • 931 21 SKELLEFTEÅ
Telefonnummer:0910-57700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:477 182 946 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS