ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för att mark, byggnader, redskap och andra materiella resurser ställs till förfogande för en utbildning som är inriktad på resursbevarande försörjning, samt att förvalta ägd eller tillhandahållen egendom. Med ett resursbevarande försörjningssätt menas ett sådant där ett långsiktigt perspektiv anläggs, där ekologiska kretslopp hålls slutna, där huvusakligen förnybara resurser används och där de utnyttjade icke-förnybara resurserna används utan att förbrukas, samt där produktionen är inriktad på grundläggande mänskliga behov. Den avsedda utbildningen skall dessutom stå i samklang med kraven på global solidaritet mellan människor och demokratiska arbetsformer. Stiftelsen skall vara neutral i partipolitiska och religiösa avseenden. Stiftelsens verksamhet skall vara förlagd till Skattungbyn i Orsa kommun, där styrelsen också skall ha sitt säte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skattungeskolan
Organisationsnummer:884400-9921
Adress:
  • Notgata 6
  • 794 95 SKATTUNGBYN
Telefonnummer:070-321 52 94
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 540 957 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS