ÄNDAMÅL

Stiftelsen Skaraborgsinstitutet skall utan vinstsyfte och utan begränsning för viss familj, vissa familjer eller bestämda personer eller organisationer främja sådan forskning och utveckling inom Skaraborg som är av allmänt intresse för invånarna inom områden som har anknytning till landstingets, kommunernas och samhällets utveckling inom folkhälsoarbete, hälsovård och sjukvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skaraborgsinstitutet
Organisationsnummer:866001-0029
Adress:
  • Skaraborgsinstitutet
  • Regionens Hus
  • 541 80 Skövde
Telefonnummer:0500-478401
E-post:kansli@skaraborg-institute.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 332 096 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS