ÄNDAMÅL

Stiftelsens årliga avkastning skall av förvaltningsutskottet användas till ett eller flera stipendier åt från Skaraborgs län bördiga eller inom länet under icke alltför kort tid verksamma, förtjänta utövare av konstnärlig verksamhet inom littertur, musik, målning, skulptur och arkitektur samt konsthantverk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skaraborgs läns landstings jubileumsfond
Organisationsnummer:866001-0771
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 281 500 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS