ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att öka rekryteringsbasen och att främja kompetensutvecklingen inom byggbranschen inom det geografiska område som tidigare utgjorde Skaraborgs län med undantag av Habo och Mullsjö kommuner. Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att dels till utbildningsanordnare eller enskilda personer verksamma inom området ge bidrag (stipendium) till undervisning eller utbildning och dels lämna anslag till vetenskaplig forskning som rör byggbranschen. Medel får ej anslås för utbildning som faller inom normal företagsintern utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skaraborgs Byggmästareförening
Organisationsnummer:802423-9827
Adress:
  • Aspia AB
  • Box 248
  • 541 25 Skövde
Telefonnummer:0500-46 43 31
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 382 621 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS