ÄNDAMÅL

Beslut om utdelning fattas av socialnämnden. Medlen skall användas till vård och fostran av sådana barn i åldern 4-12 år, som deltager i av kommunen anordnad förskola eller fritidshemsverksamhet, men också till trivelsfrämjande åtgärder för sådana barn, såsom utflykter, underhållning samt inköp av idrottsredskap och annan liknande utrustning även som leksaker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skara kommuns samfond nr 3 med social inriktning
Organisationsnummer:868400-9411
Adress:
  • Skara Kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-320 00
E-post:skara.kommun@skara.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS