ÄNDAMÅL

Medel får efter beslut av socialnämnden användas till behövande personer inom Skara kommun. Behövande släktingar efter Anna Hilma Bergmansson har i enlighet med testamente 1914-04-17 företräde till utdelning av den disponibla avkastningen, dock högst med så stort belopp som motsvarar Bergmanssonska fondens del i samfondens avkastning. Medlen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skara kommun sociala samfond nr 2
Organisationsnummer:868401-1425
Adress:
  • Skara kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
E-post:skara.kommun@skara.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:862 654 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS