ÄNDAMÅL

Stiftelsen Skandinaviska Institutet Vida Europa har som ändamål att underlätta, stödja och arrangera utbyte, samarbete och projekt mellan olika kulturer, inom och utom Europa, såväl för enskilda personer som för grupper/institutioner.Några områden är studier, forskning, praktik, volontärverksamhet, kulturella projekt och därmed förenliga verksamheter. Främst skall stiftelsen verka genom kontaktverksamhet med redan befintliga organisationer, institutioner och andra aktörer. Finns behov och möjlighet så kan stiftelsen verka aktivt för startande av egna projekt och bygga nätverk för att genomföra dem, förutsatt att de ryms inom ändamålsbeskrivningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skandinaviska Institutet Vida Europa
Organisationsnummer:802425-6748
Adress:
  • S:t Eriksgatan 102
  • 113 31 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS