ÄNDAMÅL

Att förvalta de medel som Swami Janakananda Saraswati och Swami Nityabodhananda Saraswati överlämnat till stiftelsen i syfte att sprida kunskapen om meditation, tantra och yoga och med föreskrift om att alla människor skall beredas möjlighet till undervisning, studier, forskning och tillämpning av dessa ämnen allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skandinavisk Yoga och Meditationsskola, Stockholm
Organisationsnummer:802007-4764
Adress:
  • Västmannagatan 62
  • 113 25 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-321218
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS