ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose sitt ändamål genom att skapa förutsättningar för en långsiktig, kvalificerad, allmännyttig och tvärvetenskaplig forsning runt den skandinaviska björnstammen. Stiftelsen skall bl.a. främja tillhandahållandet av lokaler för forskning och goda förutsättningar i övrigt till nytta för forskningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skandinavisk Björnforskning
Organisationsnummer:802480-8308
Adress:
  • Svenska Jägareförbundet
  • Öster Malma
  • 611 91 NYKÖPING
Telefonnummer:0155-24 62 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:460 007 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS