ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att såsom ägare vårda och bevara Skagershults gamla kyrkoplats med kyrka och kyrkogård. Stiftelsen skall verka för att kyrkan ska vara en integrerad del av det gamla kulturlandskapet i anknytning till Bålby herrgård. Stiftelsen skall vidare verka för att kyrkan skall vara tillgänglig för allmänheten och användas till gudstjänst, dop, bröllop, begravningar, konserter och andra kulturella arrangemang. Stiftelsen skall verka för att det invigda kyrkorummet även fortsättningsvis används som gudstjänstlokal.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skagershults gamla kyrka
Organisationsnummer:802481-8216
Adress:
  • Bålby säteri
  • Bålby
  • 695 95 HASSELFORS
Telefonnummer:070-653 11 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:100 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS