ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till sitt ändamål att lämna understöd för utbildning av i första hand ungdom och dennas fostran i sjömanskap och skall nära samarbeta med Föreningen FÖR FULLA SEGEL på Skaftö. För att kunna förverkliga sitt syfte må stiftelsen förvärva fartyg och lokaler att användas i utbildningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skaftökuttern
Organisationsnummer:854600-6217
Adress:
  • Kyrkekajen 10
  • 451 78 Fiskebäckskil
Telefonnummer:0523-23188
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:627 908 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS