ÄNDAMÅL

Afkastningen däraf skall enligt vederbörande kommunalrepresentations i samhället eller staden bestämmande användas sålunda i följande ordning:1:o) att årligen den 1 januari till Hedvig Mörners son Hampus Mörner, nu i Amerika, betalas fyrahundra (400) kronor;2:o) att årligen vid juletid betalas till sällskapet ”Nässjö jultomtar” eller, om detta icke finnes, till institution med enahanda ändamål tvåhundra (200) kronor;3:o) att årligen högst tvåtusen (2000) kronor utgifvas för annat välgörande ändamål speciellt sanatorie- eller lasarettsvård åt inom samhället eller staden boende sjuka; och4:o) att återstoden af årliga afkastningen disponeras till samhället resp. stadens förskönande eller lägges till fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjuk- och sanatoriefonden
Organisationsnummer:802479-0597
Adress:
  • Nässjö kommun
  • 571 80 Nässjö
Telefonnummer:0380-51 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:113 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS