ÄNDAMÅL

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift har till uppgift att driva sjömanskyrklig verksamhet i Göteborgs stift med särskilt sikte på sjöfarande ungdoms vård, fostran och utbildning samt behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade sjömäns omvårdnad. Det åligger styrelsen att med utnyttjande av stiftelsens tillgångar bestämma på vad sätt ändamålen skall tillgodoses. För stiftelsens ändamål får stiftelsens årliga löpande avkastning användas. Av den årliga avkastningen ska alltid minst en tiondel läggas till kapitalet. Som rättesnöre bör gälla att stiftelsen 1. Regelbundet anordnar gudstjänster, andakter och kamrataftnar samt därvid eftersträvar undervisning och upplysning i kristna, moraliska, humanitära och ideella frågor, 2. För personlig uppbyggelse och förströelse tillhandahåller god litteratur samt för information och samhällsorientering har riklig tillgång till tidningar och tidskrifter, 3. I kurativt syfte ger råd och anvisningar i personliga, sociala och ekonomiska angelägenheter, 4. Erbjuder motions- och hobbyverksamhet av olika slag samt genom kurs- och föreläsningsverksamhet förbereder de unga för livet till sjöss och i främmande hamnar, 5. Regelbundet anordnar pensionärsträffar, utflykter, studiebesök och rekreationsverksamhet samt genom hembesök ägnar tillsyn och omvårdnad av gamla sjöman. Stiftelsen har därutöver till uppgiftatt vara sjöfolket till hjälp och stöd vid sjukdom och förmedla kontakt mellan sjömännen och deras anhöriga, ävensom att i övrigt utöva kristen och social verksamhet bland sjöfolk och deras familjer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift
Organisationsnummer:857201-9936
Adress:
  • Consensus Stiftelsetjänst
  • Krokslätts Parkgata 4
  • 431 68 Mölndal
Telefonnummer:031-140388
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 754 164 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS