ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja forskningen inom sjukdomen Sjögrens syndrom. Stiftelsen skall verka för syftet genom att lämna bidrag ur stiftelsens årliga avkastning enligt beslut av stiftelsens styrelse. Med avkastning avses all realiseras tillväxt efter avdrag för stiftelsens årliga kostnader. Kapitalet som sådant bör placeras på sådant sätt att ursprungligt kapital är säkrat i möjligaste mån. Berättigade till forskningsbidrag från stiftelsen är enbart dem som ämnar bedriva medicinsk forskning inom sjukdomen Sjögrens syndrom och som styrelsen, efter redovisning av sökanden, finner att deras målsättning och syfte med arbetet är till gagn för forskningen inom området samt att värdet för forskningen är sådant att anslag bör beviljas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjögrens Syndrom
Organisationsnummer:802477-5994
Adress:
  • Box 147
  • 233 23 Svedala
Telefonnummer:040-40 50 61
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS