ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att verka till förmån för sjöfolk och därvid främst- stödja och berika sjöfolkets sociala och kulturella aktiviteter- stödja verksamhet vid fritidsanläggningar för sjöfolk- stödja sjöfolkets kurs- och studieverksamhet.úûAv den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjöfartshotellets fond
Organisationsnummer:897000-7053
Adress:
  • Luleå kommun
  • 971 85 LULEÅ
Telefonnummer:0920-293000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:425 490 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS