ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samfondens disponibla avkastning skall användas till att genom bidragsgivning eller genom sociala omsorger i övrigt bistå behövande personer inom kommunen. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning beslutsfattarna finner lämpligt. Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastningen som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjöbo kommuns sociala samfond
Organisationsnummer:848000-5746
Adress:
  • Sjöbo Kommun
  • Kommunkontoret
  • 275 80 SJÖBO
Telefonnummer:0416-270 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:388 681 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS