ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja ungdoms utbildning med iakttagande av följande: a) Stipendier och/eller bidrag skall tilldelas i Bohuslän uppvuxna ungdomar som avser att utbilda sig för yrkesverksamhet inom sjuk- och/eller åldringsvård. Med beaktande av att endast ungdom kan komma i fråga skall utbildningen ske genom teori eller praktik, företrädesvis på gymnasienivå. b) Avkastningen av stiftelsen skall terminsvis individuellt tilldelas behövande och skötsamma elever som stipendier. Jämväl bostadsbidrag för studier utom hemorten kan utdelas. Bidrag för uppehälle skall också kunna individuellt tilldelas studerande fortlöpande vid särskilt angelägna och hastigt uppkomna behov av medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sixten Lundgrens Stipendie- och Bidragsfond
Organisationsnummer:858501-1334
Adress:
  • Advokatfirman Kjällgren AB
  • Box 123
  • 461 23 Trollhättan
Telefonnummer:0520-470500
E-post:info@kjellgren.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:607 946 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS