ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden skall i den mån den inte utdelas läggas till kapitalet och tillsammans med detta förräntas. Vart tredje år skall fondens avkastning under de två föregående åren efter styrelsen för Göteborgs Universitets bestämmande tilldelas varannan gång svensk författare för av honom utgivet skönlitterärt arbete, i icke bunden företrädesvis episk form, och varannan gång svensk vetenskapsman inom den naturvetenskapliga grenen, förnämligast astronomi, geologi och kemi, för upptäckt ellerutgivet arbetet inom nämnda vetenskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sixten Heymans fond för författare och vetenskapsmän
Organisationsnummer:857501-2086
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 140 786 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS