ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att inneha och utveckla ett personuppgiftsregister rörande personer som drabbats av stroke och andra därmed relaterade sjukdomar. Registret avses i första hand vara ett stöd för kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling av trombolys och annan behandling av stroke. Stiftelsen ska verka för att uppgifter från registret kommer den medicinska professionen och allmänheten till del på lämpligt sätt i överensstämmelse med etiska normer. Stiftelsen ska också kunna deltaga i och medverka till utveckling av andra register av liknande slag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SITS International
Organisationsnummer:802412-6735
Adress:
  • Karolinska Sjukhuset, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
  • Tomtebodavägen 18 A
  • 171 77 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6441133
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS