ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall vara ideell och allmännyttig med målsättning att fullgöra det uppdrag Kristus kallar sin församling.Vi tror att Jesus Kristus är Guds son och att bibeln i sin helhet är Guds ord, inspirerad av den helige Ande och är vårt rättesnöre när det gäller tros- och levnadsfrågor.Stiftelsens uppgift är att med de personella och ekonomiska resurserna som står till buds evangelisera enligt missionsbefallningen (Matt 28:19, Mark 16:15-18).Arbetet kan ske via församlingsverksamhet, bibelskola, helandecenter, förskoleverksamhet, barn- och ungdomsarbete eller annan verksamhet som är förenligt med målsättningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sion
Organisationsnummer:878001-3614
Adress:
  • Box 2093
  • 720 02 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-182795
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS