ÄNDAMÅL

Inrättande av ett barnhus i Simmersröd där tjugofem fattiga gossebarn skulle åtnjuta husrum, föda, kläder och undervisning. Den 3 juli 1930 förklarade Kungl Maj:t, att bestämmelserna i berörda testamente och reglemente ej skulle utgöra hinder förstiftelsen Simmersröds barnhus att användas för beredande av hem och skolundervisning åt friska barn, gossar och flickor från tuberkulösa hem. Enligt beslut av Kungl. Maj:t 1946-02-01 får Stiftelsen Simmersröds barnhus användas för omhändertagande och vård i upptagningshem av barn från Göteborgs och Bohus läns landstingsområde, företrädesvis från landsbygden, samt för understödjande av ungdom från landstingsområdets landsbygd vid utbildning i lantbrukets yrkesskolor. Enligt Kungl Maj:ts beslut den 5 april 1963, samt Kammarkollegiets beslut den 2 november 2012, § 12, omfattar direktionens förvaltning bland annat understödjande av barn och ungdom utmynnande i goda samhällsmedborgare och hjälpverksamhet avseende understöd åt ungdom för yrkesutbildning genom internatverksamhet eller stipendier för ungdom inom Göteborgs och Bohuslän. Enligt § 21 får viss del av den årliga avkastningen av stiftelsens medel äger direktionen disponera för understöd åt ungdom för yrkesutbildning. Denna verksamhet kallas Simmersröds Barnhus hjälpverksamhet inom Göteborg och Bohuslän. Enligt § 22 första stycket, Särskild uppmärksamhet och omsorg bör ägnas åt att barn och ungdom erhålla en god uppfostran och omvårdnad samt en sådan ledning under uppväxtåren, att de danas till goda och nyttiga medborgare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Simmersröds Barnhus
Organisationsnummer:858500-1764
Adress:
  • Niklas Hermansson
  • Solberg 605
  • 451 91 Uddevalla
Telefonnummer:0522-84098
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 794 653 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS