ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är till förmån för barn och ungdom som är mantalsskrivna inom Hede församling med nuvarande geografiska gränser samt till följande: Bidrag, premier, stipendier också för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, studieresor inom eller utom landet till barn och ungdom som går i skola samt under utbildning upp till 25 års ålder, inte överstigande 50 000:- enligt dagens penningsvärde. Utdelning från fonden får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses av kommunal förvaltning eller därmed jämställd myndighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Siljeberget Gustaf Johannessons fond
Organisationsnummer:802477-7776
Adress:
  • Roger Sträng
  • Gunnarsröd 11
  • 455 96 Hedekas
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 411 289 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS