ÄNDAMÅL

Räntan må utdelas uti Pensioner till tre behöfvande Enkor eller Döttrar efter introducerade Adelsmän hvarvid Enkor, som hafva minderårige Barn att upfostra, hafva företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Silfverbergska Fonden
Organisationsnummer:802008-0217
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS