ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet och förvaltningskostnader uttagits, användas till stöd för verksamheten vid verket ”Sveriges Kyrkor”, framför allt till reseanslag åt verkets medarbetare och till täckande av kostnader för forskningsuppgifter i anknytning till publiceringen. Den disponibla avkastning som ej utnyttjas lägges till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sigurd Curmans Minnesfond
Organisationsnummer:802407-8266
Adress:
  • Vitterhetsakademien
  • Box 5622
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4404280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS