ÄNDAMÅL

Företrädesvis i Halland underlätta rörelsehindrades situation genom att i form av understöd utöva hjälpverksamhet avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter, rekreationsresor och fritidsaktiviteter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs Donationsfond
Organisationsnummer:849600-1192
Adress:
  • Norberg
  • Brunnsäpplets väg 4
  • 432 46 Varberg
Telefonnummer:0703-897939
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 019 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS