ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja medicinsk, vetenskaplig forskning. Stiftelsens syfte skall tillgodoses genom att högst nio tiondelar (9/10) av den årliga avkastningen i form av räntor och utdelningar disponeras för ändamålet genom utdelande av anslag och stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Signe och Reinhold Thelanders Minnesfond
Organisationsnummer:802424-6699
Adress:
  • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
  • Box 44007
  • 10073 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-335061
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS