ÄNDAMÅL

Årliga avkastningen skall läggas till kapitalet, intill dess detsamma uppgår till Femhundratusen (500,000) kronor. Därefter skall avkastningen, sedan 10 procent därav lagts till kapitalet, vart femte år användas till stadens förskönande eller nyttaenligt Stadsfullmäktiges i Borås bestämmelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sigge Williamssons donation A till Stadens förskönande och nytta
Organisationsnummer:864500-4782
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:695 619 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS