ÄNDAMÅL

Grundfonden delas i Sidners musikstipendium och reservfond. Den årliga räntan å Stipendiifonden, 500 kronor, skall såsom Stipendium tilldelas sådan medlem af nationens Sångförening eller kapell, som, känd för en hedrande vandel, genom sin verksamhet inom någon af tonkonstens grenar gjort sig förtjent af uppmuntran. Reservfonden, utögrande trettiotre kronor (33,40) 40 öre, jämte möjligen blifvande tillskott ökas på sätt i § 1 omförmäles tills beloppet uppgått till nya femhundra kronor, då ett nytt stipendium deraf må bildas o.s.v. allt framgent.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sidners Musikstipendiefond
Organisationsnummer:802480-4620
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 563 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS