ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att på kristen grund ta sig an svåra samhälleliga utmaningar och därigenom bidra till att människor lever värdiga liv. Ändamålet bygger på insikten att Jesus kallat sina efterföljare att, anpassat för var tid, betjäna människor med kärleksfull handling. Ändamålet innebär att verksamheten kan ge möjligheter för personer att få sysselsättning, arbete, bostad, härbärge, husrum, vård, omsorg, rehabilitering, utbildning, mat, vila samt stöd och aktiviteter på kristen grund. Målet är att starta en positiv rörelse med utgångspunkt i norra Botkyrka, som därifrån sprids till andra områden i Sverige och världen. Då verksamheten bedrivs i Jesu Kristi anda kan stiftelsen tilldela medel till kristna församlingar i norra Botkyrka samt till andra kristna församlingar i Sverige och världen vars verksamhet är i linje med stiftelsens ändamål. Vid stiftelsens tillblivelse ska näringsverksamhet för att skapa arbete åt personer i utanförskap vara den högst prioriterade verksamheten; överskottet från denna verksamhet ska ligga till grund för stiftelsens vidare verksamhet. Verksamheten ska förändras på grundval av stiftelsens kontinuerliga bedömning av samhällets utmaningar. Stiftelsen ska bedriva sin verksamhet med medel som erhålls genom näringsverksamhet, gåvor, bidrag eller på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen och reavinsten på dem ska användas för stiftelsens ändamål samt de kostnader som verksamheten kräver. Skälig andel ska fonderas som eget kapital samt för investeringar som bedöms lämpliga för att långsiktigt främja ändamålet. Ändamålet kan främjas genom bildande, förvaltande, förvärv och fusion av andra verksamheter, till exempel ett eller flera aktiebolag som utgör dotterbolag till stiftelsen. Styrelsen ska därvid tillse att stiftelsen har ett bestämmande inflytande verksamheten. Stiftelsen kan överföra viss del av egendomen till ett dotterbolag. Stiftelsen kan avyttra egendom, till exempel verksamheter, dotterbolag och fastigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Serving
Organisationsnummer:802481-8653
Adress:
  • Åldermannavägen 86
  • 14557 Norsborg
Telefonnummer:070-7952929
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS