ÄNDAMÅL

En fjerdedel af årliga räntan skall läggas till kapitalet och återsående tre fjerdedelarna användas efter Collegii beprövande till stipendier, bibliotek, undervisningsmateriel med mera, som för läroverket kan vara gagnelikt. Gävle Annan stiftelse 2017 647262
Stiftelsen Selja-Långlet skolans samfond 802480-6195 Mora Mora kommun 792 80 MORA Dalarnas län 0250-26 000 Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får efter beslut av barn och utbildningsnämnden användas till elever vid Selja-Långlet skollan för belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning åt elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, eller annat för eleverna gemensamt ändamål förvärv av material eller andra saker Mora Annan stiftelse 2015 62251
Stiftelsen Sellstedtska och Solanderska fonden 802479-2544 Sollefteå Pelle Molins väg 6 Ådals-Liden, Junsele, Resele och Eds pastorat Mari Eriksson 880 30 Näsåker Västernorrlands län 0622-100 21 Stiftelsens disponibla avkastning ska användas i första hand till främjande av konfirmandundervisning samt därefter till diakoni- och ungdomsverksamhet. Den disponibla avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Sollefteå Annan stiftelse 2015 295588
Stiftelsen Selma Anderssons Donationsfond 893200-6557 Härjedalen Råndalsvägen 12 Härjedalens pastorat Daniel Hansson 070-6875050 840 93 Hede Jämtlands län 010-470 01 00 harjedalens.pastorat@svenskakyrkan.se Därefter skall återstoden tillfalla Hede församling för att utgöra grundplåt för en fond, vars avkastning får disponeras av kyrkorådet för anställande av en diakonissa eller församlingssyster inom församlingen. Härjedalen Annan stiftelse 2020 303587
Stiftelsen Selma Collianders premium 802479-4318 Lund Lunds universitet, Stiftelseavdelning Krister Åstrand, 046-222 71 45 221 00 Lund Skåne län 046-222 00 00 Stiftelsens ändamål är att, sedan 1/10 av årlig avkastning lagts till kapitalet, resterande årlig avkastning skall tilldelas en obemedlad filosofie studerande, som på grund av vitsordad god vandel och goda studieanlag kan anses värd uppmuntran. Lund Annan stiftelse 2020
Stiftelsen Selma Elin Constance Anderssons donationsfond 802479-2668 Sundsvall Box 222 Sundsvalls församling Birgitta Jonsson birgitta.jonsson@svenskakyrkan.se 851 04 Sundsvall Västernorrlands län 060-5310100 Stiftelsen ska ha till ändamål att bereda bostäder åt församlingsdiakonissor samt en hemsyster. Därest dylika bostäder lämpligen icke kunna ordnas äger kyrkorådet förfara med egendomen som den finner för ändamålet mest förenlig. Avkastningen av boets återstående kontanta behållning skall genom kyrkorådets försorg utdelas till fattiga sjuka, som lyda under diakonissornas vård och av dem rekommenderas. Sundsvall Annan stiftelse 2014 330960
Stiftelsen Selma Envalls driftskostnadsfond 802008-4961 Stockholm Box 22550 Stockholms Läns Landsting 104 22 STOCKHOLM Stockholms län 08-7374344 Ändamålet är bidrag till behövande personer inom Stockholms läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård. Stockholm Annan stiftelse 2021
Stiftelsen Selma Jacobssons donation till Caroline Wijks sjuksköterskehem 857201-9357 Stockholm Private Banking, Stiftelser SEB 106 40 STOCKHOLM Stockholms län 08-763 73 00 Fondens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka sjuksköterskor. Stockholm Annan stiftelse 2021
Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris 874000-6807 Sunne Kvarngatan 4 686 30 SUNNE Värmlands län 0565-301 49 Stiftelsen avser att främja författarskap i Selma Lagerlöfs anda” genom att utdela ett litteraturpris till författare för ett eller flera verk på svenska språket. Priset utdelas under tiden augusti-oktober. I anslutning till prisutdelningen genomföres ”Kulturveckan i Sunne” som anordnas av stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Selggrens fond
Organisationsnummer:885000-8528
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:362 975 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS