ÄNDAMÅL

I syfte att inom och utom avdelningen åskådliggöra, dokumentera eller allmänt förbättra insikten och kunskap om sjöfolkets skiftande arbets- och levnadsförhållanden utdelas kulturstipendium till fysisk eller juridisk person, som enligt styrelsens bedömande har utfört sådant kulturellt arbete vars beskaffenhet tjänar stiftelsens ändamål. Kulturstipendium må även tilldelas fysisk eller juridisk person, för färdigställande eller framtida utförande av sådant kulturellt arbete som tjänar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SEKO sjöfolks Kulturstipendiefond
Organisationsnummer:857205-4701
Adress:
  • SEKO Sjöfolk
  • Fjärde Långgatan 48
  • 413 27 Göteborg
Telefonnummer:031-429420
E-post:sjofolk@seko.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:641 430 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS