ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att underlätta och effektivisera kommunikationen mellan investerare och primärt svenska bolag och entreprenörer som söker investeringsvilligt kapital, att ta initiativet till att etablera nätverk och tillhandahålla ett forum för svenska investerare att mötas och diskutera investeringsmöjligheter, att tillhandahålla konsulttjänster relaterade till investeringsbenägenhet primärt för svenska entreprenörer och bolag samt att tillhandahålla ett allmänt forum för diskussion beträffande affärsmöjligheter och kontakter för investerare, entreprenörer samt utvalda av Seed Forum i Sverige. Seed Forum Processen, bestående av momenten nominering, urval, träning och så kallade matchmaking-evenemang (varvid investerare och bolag sammanförs), genomförs främst i stiftelsens egen regi i samarbete med nationella aktörer i Sverige. Stiftelsen skall dessutom samarbeta med stiftaren för att, genom stiftarens försorg och i stiftarens regi, kunna presentera svenska entreprenörer och bolag för nationellt och internationellt verksamma investerare med tillämpning av den internationella Seed Forum Processen, varvid evenemang skall kunna anordnas av stiftaren dels internationellt, dels lokalt i Sverige. Stiftelsen skall även kunna främja sitt ändamål genom att samarbeta med stiftaren på andra näraliggande sätt. Stiftelsen skall inte analysera, bedriva rådgivningsverksamhet eller presentera riskbedömningar avseende enskilda investeringsförslag. Stiftelsen skall kunna främja sitt ändamål genom att bedriva näringsverksamhet. Stiftelsen skall vidare kunna bedriva verksamhet och främja sitt ändamål genom en annan juridisk person. Sådan verksamhet får även utgöra näringsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Seed Forum Sweden
Organisationsnummer:802478-8039
Adress:
  • Steinar Hoel Korsmo
  • Solfjellveien 73
  • NO-1389 Heggedal, Norway
Telefonnummer:4792011415
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS