ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen får högst 1/3 användas till åtgärder, som kan främja kristen fostran och utbildning av ungdom i församlingen. Den återstående avkastningen utdelas som understöd och hjälp till hjälpbehövande inom församlingen. Av den årliga avkastningen skall minst tio procent läggas till kapitalet. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Södergrenska Fonden, Åre församling
Organisationsnummer:893201-4304
Adress:
  • Kyrkvägen 2
  • 837 31 Järpen
Telefonnummer:0647-14655
E-post:are.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 873 307 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS