ÄNDAMÅL

1 mom. Stiftelsen ”Scouternas vänner i Hedvig Eleonora” har till ändamål att inom Hedvig Eleonora församling i Stockholms stad, främja vård och uppfostran av barn och ungdom samt lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, särskilt genom att äga, förvalta och förkovra fastigheten Kvisslingby 1:9 (Påta) i Österåkers socken, Stockholms län, samt upplåta densamma till gagnade åt medlemmar i den inom nämnda församling arbetande scoutkåren, ”Hedvig Eleonora scoutkår” av Sveriges Scoutförbund, ävensom för tillfälliga besök av annan ungdom från sagda församling, vilka stå under ledning av inom församlingen tjänstgörande prästman. 2 mom. Därest det skulle visa sig lämpligt för främjande av stiftelsens ändamål, att försälja den i 1 mom. angivna fastigheten, må detta ske, därest annan för ändamålet minst likvärdig fastighet ofördröjligen anskaffas och tillföres stiftelsen i den försålda fastighetens ställe.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Scouternas Vänner i Hedvig Eleonora
Organisationsnummer:802004-5319
Adress:
  • Cecilia Tugén
  • Kräpplavägen 20B
  • 141 40 Huddinge
Telefonnummer:0709-586963
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS