ÄNDAMÅL

Fonden skall användas till förmån för elever inom Schillerska gymnasiet företrädesvis för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper iett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev, som ägnat arbeta åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning,- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, eller- förvärv av material m m.Fonden får inte användas för ändamål som åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Schillerska gymnasiets samfond
Organisationsnummer:857500-5874
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 456 925 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS