ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja bevarandet och brukandet av klassiska segeljakter som en del av kulturarvet. Ändamålet främjas genom stöd, ekonomiska bidrag, medverkan eller egen näringsdrivande verksamhet i syfte att utveckla ett starkt varumärke för segling med klassiska båtar i Sverige. Stiftelsen verkar i första hand genom opinionsbildning; PR och marknadsföring samt anordnande och medverkan i events och regattor. Stiftelsen tar emot och förvaltar medel för angivet ändamål. Den ska i övrigt arbeta efter de riktlinjer som vid varje tidpunkt anges av stiftarna inom ramen för stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan i enlighet med sitt ändamål därutöver driva och lämna bidrag till exempelvis: Internationellt deltagande i regattor, konferenser och tävlingar Seglarskolor för klassiska klasser Förlagsverksamhet för tidningar, film, böcker och publicering i nya medier Forskning Museiverksamhet Handel med marin konst och memorabilia Charterverksamhet Bevarande och renovering samt byggande av kopior och replika Förmedling av klassiska segeljakter

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Scandinavian Classic Yacht Trust
Organisationsnummer:802426-1821
Adress:
  • Hållsnäs Skräddarudden
  • 619 92 TROSA
Telefonnummer:08-559 218 30, 0156-225 33
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:72 404 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS