ÄNDAMÅL

Att ge hjälp till behövande sjuka, ensamma eller äldre människor främst genom att bereda tillfälle till sommarvistelse eller annan rekreation. Utdelning får ej ske till ändamål som det åligger stat och kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden Mors Vila
Organisationsnummer:857204-3316
Adress:
  • SEB Private Banking Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-7319230
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS