ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara att stödja det diakonala och sociala arbetet i församlingen företrädesvis bland äldre samt utbildning av medarbetare i denna verksamhet. Av samfondens årliga avkastning skall minst tio procent tillföras fondens kapital och avkastning får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden Hem för Gamla i Oscar Fredriks församling
Organisationsnummer:855101-5129
Adress:
  • SEB Private Banking Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 561 775 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS