ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen används varje år enligt beslut av sociala centralnämnden till förmån för behövande personer med fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och socialt handikapp inom Vimmerby kommun och deras familjemedlemmar. Ändamålet skall vara vård, behandling, utbildning, rehabilitering och rekreation samt till trevnad, aktivering och trivselfrämjande åtgärder för pensionärer. Bidrag kan också lämnas till äldre person som fått sin ekonomiska ställning försämrad. Avkastningen som ej används reserveras för utdelning nästkommande år eller läggs till kapitalet. Vid disposition av samfondens avkastning bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna tas i den utsträckning som är lämpligt och praktiskt möjligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfonden av Vimmerbydonationer för socialvårdande ändamål
Organisationsnummer:833200-6264
Adress:
  • Vimmerby kommun
  • Stadshuset
  • 598 81 Vimmerby
Telefonnummer:0492-76 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:303 638 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS