ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen från samfonden, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, skall användas företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, miljö- och trivselförbättande åtgärder eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finns lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond vid Gymnasieskolan i Ludvika kommun
Organisationsnummer:883800-8699
Adress:
  • Ekonomienheten
  • Ludvika kommun
  • 771 82 LUDVIKA
Telefonnummer:0240-860 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 864 727 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS