ÄNDAMÅL

Ändamålsbestämmelse enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-26 Avkastningen får, sedan minst 10 % tillförts kapitalet, användas företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av grundskolan, d) hjälp åt elev för studier eller studieresa i Sverige eller utlandet, e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, f) förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som icke användes, reserveras för utdelning under kommande år. De tilldelade beloppen får varieras inom vida gränser med hänsyn till syftet. Genom Kammarkollegiets permutationsbeslut 1992-09-09 har ytterligare fonder tillförst stiftelsen med följande villkor: ”elever av den adliga ätten Löwenhjelm har företräde till utdelning av samfonden, men endast med så stor del som svarar mot Carl O Löwenhjelms fonds del i samfondens avkastning.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond vid grundskolan i Karlstads kommun
Organisationsnummer:873202-3265
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:883 609 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS