ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av en kommitté av fem personer som utses av skolstyrelsen. I kommittén skall ingå minst en skolledare vid kommunens gymnasieskola. Utdelningen skall användas företrädesvis för: – Studiebesök, studieresa, kulturell verksamhet, idrottstävling, fritidsverksamhet eller annat för elever gemensamt ändamål. – Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands. – Belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. – Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år. Vid utdelning från samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond nr 2 för gymnasieskolan
Organisationsnummer:848000-9110
Adress:
  • Ystads Kommun
  • Kommunkansliet
  • 271 80 YSTAD
Telefonnummer:0411-57 71 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS