ÄNDAMÅL

Utdelningen skall användas för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning, – hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller- förvärv av material m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond II för grundskolan
Organisationsnummer:875002-1563
Adress:
  • Örebro kommun
  • Box 300 50
  • 701 35 ÖREBRO
Telefonnummer:019-21 11 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 889 992 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS